Velika nagradna igra

Telefonska linija za pomoč uporabnikom je zaradi tehničnih težav nedosegljiva do 02.10.2023 Kontaktirate nas lahko preko elektronske pošte: info@shipgratis.si Hvala za razumevanje.

Mi smo virtualna galerija - izvedite več


 • Mi smo virtualna galerija
 • Podjetje Ateli, s.r.o. je upravitelj virtualne galerije ShipGratis, ki ni spletna trgovina, ampak platforma za trgovino, ki ponuja virtualni prostor in posreduje različne storitve svojim uporabnikom, ki so fizične in pravne osebe iz celega sveta.
 • Pojmi:
 • Upravitelj - Ateli, s.r.o., IČ 29157013, s sedežem Moravska 854/2, Doubravka, 312 00 Plzen, Češka, vpisan v sodni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Plznu, sekcija C, zaporedna številka 27472.
 • Uporabnik - fizična ali pravna oseba, ki z upraviteljem ima sklenjeno pogodbo o storitvah. V odvisnosti od vrste uporabniškega računa, uporabnik je lahko: prodajalec, kupec, pridružen partner (affiliate), bloger, prevoznik in podobno.
 • Prodajalec - fizična ali pravna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo z upraviteljem kot Prodajalec v skladu s Pogoji uporabe in odredbah - storitve virtualne galerije in Pogodba o zagotavljanju virtualnega prostora v skladu s pogoji Tržnice (Marketplace).
 • Kupec - fizična ali pravna oseba, ki ima sklenjeno pogodbo z upraviteljem kot Kupec v skladu s Pogoji uporabe in odredbah - storitve virtualne galerije.
 • Politika garancije zadovoljstva Kupca - skupek pravil po katerih virtualna galerija ShipGratis zagotavlja, da uporabniki-Prodajalci postavijo svoje procese, tako da uporabniki-Kupci dobijo ugodne in fer pogoje pri nakupu blaga.

 • Kdo, kaj in komu
 • Prodajalec je tisti, ki želi postaviti svoje blago v našo virtualno galerijo in v ta namen ima odprt uporabniški račun (virtualni prostor namenjen njemu), katerega sam vzdržuje. Trenutno se v virtualni galeriji ShipGratis nahaja več kot 150.000 izdelkov od skoraj 150 prodajalcev.
 • Kupec je oseba, ki želi, da s pomočjo svojega uporabniškega računa, kupi blago od Prodajalca. V virtualni galeriji ShipGratis se trenutno nahaja nekaj milijonov odprtih uporabniških računov.
 • Virtualna galerija ShipGratis ni dobavitelj blaga, ne sklepa nikakršnih pogodb o prodaji blaga, nima kontaktov s konkretnim blagom in nima kontrole nad procesom dostave. Kupoprodajno pogodbo sklepajo Prodajalec in Kupec.

 • Varnost in garancija
 • Vsak prodajalec, ki v virtualni galeriji ShipGratis postavlja svoje blago, mora pri vsakem izdelku priskrbeti pogoje uporabe na osnovi katerih poteka prodaja. S obzirom na politiko garancije zadovoljstva Kupcev, ki jo ShipGratis izvaja, galerija kontrolira in sankcionira Prodajalce v primeru, da Pogoji uporabe Prodajalca niso v skladu s pravno zakonodajo Češke republike in Evropske Unije.

 • Varnost spletnih plačil
 • Sestavni del politike garancije Kupcev je tudi varnost spletnih plačil, ki jo virtualna galerija ShipGratis zagotavlja s sistemom depozita na osnovi Pogojev depozita. Sistem je obvezen za vse uporabnike. V okvirju sistema uporabnik-kupec pošilja finančna sredstva na depozitni račun virtualne galerije ShipGratis, na katerem denar ostane vse dokler uporabnik-prodajalec ne izpolni Pogoje depozita. V odvisnosti od posameznih načinov plačevanja, ti pogoji se razlikujejo. V primeru, da se uporabnik-prodajalec ne drži pogojev, ki jih zagotavlja v svojih Pogojih uporabe, ki so navedeni ob vsakem izdelku, virtualna galerija ShipGratis lahko zadrži finančna sredstva namenjena uporabniku-prodajalcu in pomaga pri sporazumnem dogovoru med njenimi uporabniki. Virtualna galerija ShipGratis nima pravice reševati ali ocenjevati spore nastale iz kupoprodajne pogodbe njenih uporabnikov. V primeru da se uporabnik-prodajalec ne držita pogojev s katerimi virtualna galerija ShipGratis prepoveduje protizakonita pogajanja v njenem virtualnem prostoru, finančna sredstva se lahko vrnejo uporabniku-kupcu.

 • Komunikacija s trgovci
 • V okvirju politike garancije zadovoljstva Kupcev, zagotavljamo, da Prodajalci komunicirajo s kupci in rešujejo njihove zahteve. V slučaju spora med Prodajalcem in Kupcem, nudimo usluge reševanja problema v obliki posredovanja pri komunikaciji. Kupci lahko vedno komunicirajo v slovenskem jeziku.

 • Odgovornost
 • Upravitelj ni subjekt kupoprodajne pogodbe in zato ne prevzema nikakršno odgovornost za kupoprodajno pogodbo med Kupcem in Prodajalcem. Upravitelj ni niti zastopnik ne Prodajalca, ne Kupca. Prodajalec je odgovoren za prodajo izdelka, morebitno reklamacijo in za vsa ostala vprašanja v zvezi s kupoprodajno pogodbo med njim in Kupcem, kot na primer, odgovornost za napako/pomanjkanje izdelka.

 • Upravitelj ne jamči:
 • (i) za dostopnost, kvaliteto, varnost, zakonsko skladnost izdelka postavljenega s strani prodajalca;
 • (ii) za resničnost ali natančnost opisa izdelka, blaga ali druge vsebine, kar zagotavlja Prodajalec;
 • (iii) za resničnost ali natančnost ocen, recenzij in drugih uporabniških člankov;
 • (iv) za sporazumni dogovor s Prodajalcem ali tretjo stranjo.
 • Če ni navedeno drugače, upravitelj nima 100% pravice odobritve na to kakšno blago bo Prodajalec postavljal. Upravitelj ima postavljene procedure preverjanja, tako da ne pride do problema pri nakupovanju s strani Kupca. Preden pride do nakupa, Prodajalec priporoča Kupcu naj se spozna z izdelki in pogoji pod katerimi je mogoče kupovati pri Prodajalcu.
 • Čeprav nismo del kupoprodajne pogodbe med Prodajalcem in Kupcem, pomagamo pri obdelavi vplačil, vračilu izdelkov, povračilu denarja in drugimi uslugami uporabniškega servisa.

 • Pravica do intelektualne lastnine
 • Virtualna galerija ShipGratis že dolgo časa izvaja politiko popolne transparentnosti in v skladu s pravnim redom v okviru katerega se trudi z vsemi sredstvi preprečiti zlorabo pravice do intelektualne lastnine tretjih strani.

 • Program Tržnice (Marketplace) je ogrožen če Prodajalec nudi blago, ki ogroža pravico do intelektualne lastnine tretjih strani. V slučaju resnega prekrška, Prodajalec je lahko sankcioniran ne samo s kaznimi, ampak z blokiranjem celotnega uporabniškega računa.

 • Če opazite ogrožanje pravice do intelektualne lastnine na virtualni galeriji ShipGratis, izpolnite obrazec (“copyright takedown notice”) tukaj. Tako boste pomagali odkriti in kaznovati tiste, ki ne spoštujejo pravice do intelektualne lastnine.

 • Upravitelj ni, v skladu s čl. 14 Smernice 2000/31/ES o elektronski trgovini, z zakonom št. 480/2004 Sb. in “Safe harbor” odredbo 17 U.S.C. §§ 512 Digital Millenium Copyright Act (DMCA), odgovoren za kršitev pravic do intelektualne lastnine v celem virtualnem prostoru, če s to kršitvijo ni seznanjen.