Velika nagradna igra

Zaščita osebnih podatkov in piškotki

 • Pogoji
 • Ponudnik storitev - Ateli, s.r.o. Matična številka: 29157013 s sedežem na Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Češka Republika
 • Uporabnik - fizična oseba s ponudnikom storitev sklene pogodbo o storitvah spletne trgovine.

 • ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV
 • 1.1 Obdelavo osebnih podatkov izvaja po 4. členu 7 odstavka GDPR je ponudnik storitev
 • 1.2 Podatki o osebi obsegajo vse informacije, katero je mogoče identificirati s pomočjo imena, identifikacijske številke, naslova, omrežnega identifikatorja ali s pomočjo enega ali več različnih elementov fizičnega, fiziološkega, genetskega, psihičnega, ekonomskega, kulturnega ali družbene identitete.
 • 1.3 Ponudnik storitev ni imenoval zaupnika o zaščiti osebnih podatkov.
 • 1.4 Ponudnik storitev obdeluje podatke na podlagi podatkov, ki mu jih je zaupal uporabnik oz. je podatke pridobil s pogodbo o pogojih uporabe spletne trgovine.
 • 1.5 Ponudnik storitev obdeluje kontaktne podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbene obveznosti.
 • 1.6 Upravičeno hranjenje osebnih podatkov osebe je:
  1. izpolnjevanje pogodb po 6. členu, pod črko b. GDPR
  2. upravičen interes ponudnika storitev za zagotavljanje direktnega marketinga (predvsem za pošiljanje o novosti in akcijah) 6. člen, pod črko f) GDP
 • 1.7 Namen zbiranja osebnih podatkov je:
  1. zagotavljanje storitev in izpolnjevanje pogodb, ki se tičejo pogodbe o storitvah ob registraciji, kjer je potrebno navesti osebne podatke za nadaljnjo uporabo storitev in izpolnjevanje pogodb. Brez posredovanja osebnih podatkov ni možno zaključiti pogodbene obveznosti.
  2. pošiljanje prodajnih akcij in ostalih marketinških akcij
 • 1.8 V skladu s 22 členom GDPR, daje uporabnik s prijavo na spletni trgovini ShipGratis svoje soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov.
 • 1.9 Ponudnik storitev hrani osebne podatke:
  1. do izpolnitve pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o storitvah (do 15 let od izpolnitev obveznosti).
  2. do trenutka preklica soglasja za hranjenje osebnih podatkov v marketinške namene, maksimalno 5 let, v primeru, da so podatki pridobljeni s soglasjem.
 • 1.10 Po preteku tega obdobja bo ponudnik storitev skladno z zakonom osebne podatke izbrisal.
 • 1.11 Zunanji prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci storitev) so:
  1. udeleženci pri zagotavlajnju storitev
  2. udeleženci storitev virtalnega prostora
  3. udeleženci storitev v marketingu
 • 1.12 Ponudnik storitev lahko posreduje osebne podatke tretjim osebam ali mednarodnim organizacijam.
 • 1.13 V skladu s pogoji potrjenimi s GDPR, ima uporabnik pravico do:
  1. pravice do vpogleda svojih osebnih podatkov 15. člen GDPR
  2. pravice do spremembe osebnih podatkov 16. člen GDPR
  3. pravice do spremembe istih 18. člen
  4. pravice do izbrisa osebnih podatkov 17. člen
  5. pravice do ugovora zoper hranjenje osebnih podatkov 21. člen
  6. pravice do prenosljivosti podatkov 10. člen
  7. pravice do preklica oz. izbrisa osebnih podatkov preko elektronske pošte v podpori uporabnikom
 • 1.14 Uporabnik ima pravico za tožbo zaupniku osebnih podatkov v primeru suma zlorabe teh.
 • 1.15 Ponudnik osebnih podatkov izjavlja, da je zagotovil vse mere za zaščito osebnih podatkov.
 • 1.16 Ponudnik storitev izjavlja, da imajo pristop osebnim podatkom samo osebe, katerim je dostop bil zaupan.
 • 1.17 S prijavo obrazca, uporabnik soglaša da je seznanjen s pogoji uporabe o zaščiti osebnih podatkov in da jih tudi sprejema.
 • 1.18 Uporabnik se strinja s pogoji o zaščiti osebnih podatkov in je seznanjen z njimi in da jih tudi sprejema s pogodbo o storitvah, sodelovanjem v nagradni igri, s prijavo na newsletter, pisanjem člankov in diskusij, uporabo podpore uporabnikom, s posredovanjem elektronske pošte, tudi če se naročilo ne izvede, s prijavo na obveščanje v brskalniku.
 • 1.19 Ponudnik storitev ima pravico do spremembe pogojev. Uporabnik bo pravočasno obveščen o novih pogoji.

 • 2. PIŠKOTKI
 • 2.1 Piškotki so male besedilne datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s katero ta dostopa do spletnega portala. Omogočajo informacije o obisku uporabnika na spletne strani, prilagajanje brskalnika, komunikacijo v jeziku, ki mu ustreza in ostale informacije.
 • 2.2 Uporabnik nima nikakršnih obveznosti do vpogleda do piškotkov
 • 2.3 Piškotke obdeluje ponudnik storitev in so samodejni.
 • 2.4 Skladiščenje piškotkov se lahko prepreči z nastavitvijo internet brskalnika ali podobnega programa v svoji napravi. Proti obdelavi piškotkov lahko podate ugovor službi za podporo uporabnikom.
 • 2.5 Piškotke, ki jih uporablja ponudnik storitev, v pogledu njihovega roka trajanja, je mogoče deliti na dva tipa. Kratkotrajni t.i. sezonski piškotki, ki omogočajo samo začasno ostanejo v napravi, vse dokler ga uporabnik ne izklopi in dolgotrajni piškotki, ki ostane shranjen v napravi mnogo dlje oz. se ne izklopi ročno.
 • 2.6 Nekateri piškotki lahko zbirajo informacije, ki kasneje koristijo tretjim osebam (pogodbeni partnerji), ki direktno podpirajo marketinške akcije (t.i. piškotek tretjih strani). Po teh podatkih ni mogoče identificirati uporabnika.