Velika nagradna igra

Splošni pogoji uporabe nakupovalne galerije ShipGRATIS

Splošni pogoji uporabe

 

 

1.Splošne odredbe, pogodba o psredovanju

1.1 V primeru nakupa blaga, kupec z vodjo galerije ShipGRATIS podjetja Ateli s.r.o. sklene dogovor o posredovanju

1.2 Spodaj navedeni pogoji uporabe nakupa med kupcem in dobaviteljem blaga definirajo pravice in obveze posrednika in kupca na spletni trgovini galerije ShipGRATIS. Vse pogodbe so sklenjene v skladu z pravnim redom Češke republike. Kupec, ki je potrošnik ali samo potrošnik je oseba, ki pri sklenitvi pogodbe ne pregovarja v okvirju trgovske ali kakšne druge dejavnosti. Če potrošnik ne upošteva uredbe v okvirju splošnih pogojev, se bo obravnaval po civilnem zakoniku........ Če je katera od pogodbenih strani potrošnik, a nastopa v skladu z odnosi ,ki niso urejeni v okvirjih splošnih pogojev po civilnem zakoniku (zak. 89/2012 Sb.) se bo obravnavala po zakonu o zaščiti potrošnika (zák. č. 634/1992 Sb.). Kupec, ki ni potrošnik je podjetnik, ki kupuje izdelke za nadaljno prodajo.Ta kupec se obravnava v skladu s splošnimi pogoji civilne zakonika (zák. č. 89/2012 Sb.)

1.3 Zakon o spletni trgovini natančno določa obveznost spoštovanja nacionalnih predpisov, ki so registrirani v RS. Če potrošnik sam naroči blago v spletni trgovini tujega trgovca, katerega sedež je npr. v USA, CH.(ShipGratis) se situacija spremeni. V tem primeru se sklepa pogdba oz. nastaja privatnopravni odnos z elementom Pravni pogled regulative spletni trgovini, zakon omejuje obveze elektronskih trgovin o spoštovanju predpisov za trgovce, ki so registrirani v Republiki Sloveniji. V kolikor se potrošnik odloči, da bo naročil blago spreko spleta tujega trgovca, katerega je sedež na prim. v Ameriki, na Kitajskem ali v kateri od članic EU (kot je primer ShipGratis), se situacija spremeni. V tem primeru se pogodba zaključi oziroma nastane privatnopravni odnos z elementi inostranosti. To zadevo rešuje zakon sporih s predpisi tujih držav.20. člen 1 odstavek tega zakona predpisuje, da se kot merodajni pravilnik za pogodbo o prodaji premičnin upošteva pravilnik mesta, kjer se v času ponudbe nahajalo stalno prebivališče oz. sedež dobavitelja, razen če ni drugače dogovorjeno. Več o tem si preberite na....

1.4 Ponudnik uslug razvija podjetništvo v smislu, da bi tretji osebi (v nadaljevanju uporabnik ali kupec) imel možnost nakupa v slpetni trgovini ShipGratis. Kupec in dobavitelj skleneta kupoprodajno pogodbo (pogodba o posredovanju). Potrošnik z dobaviteljem sklene pogodbo o posredovanju. Po sklenitvi pogodbe posrednik mora kupcu zagotoviti dobavo blaga od dobavitelja v imenu kupca in njegov račun.

1.5 Posrednik bo kupcu zagotovil dobava blaga od dobavitelja po nabavni ceni. Nadomestilo za uslugo je vračunana v nabavni ceni blaga in jo posrednik posebej ne zaračunava (nagrada kupcu).

1.6 Spodaj navdeni pogoji urejajo poslovanje med kupcem in dobaviteljem blaga in precizirajo pravice in obveznostiobveznosti posrdnika in kupca v spletni zrgovini ShipGratis. Vse pogodbe so sklenjene s pravno ureditvijo Češke republike. Kupec, ki je samo potrošnik ali samo potrošnik je oseba, ki pri sklepanju pogodbe ne pogaja v okvirju svoje trgovske podjetniške dejavnosti

1.7 Kupec, ki je potrošnik ali samo potrošnik je oseba, ki izven okvirja svoje podjetniške dejavnosti sklepa pogodbo s posrednikom ali se z njim pogaja na drug način. Če potrošnik ne upošteva uredbe v okvirju splošnih pogojev, se bo obravnaval po civilnem zakoniku (zák. č. 634/1992 Sb.) in njegovimi določbam in po zakonu o zaščiti potrošnika (zák. č. 634/1992 Sb.)

1.8 Kupec, ki ni potrošnik je podjetnik. Podjetnik je oseba, ki samostojno na svoj račun in odgovornost izvaja donosno dejavnost v cilju doseganja dobička. Za podjentnika se smatra tudi vsaka oseba, ki sklepa poogodbe v zvezi z lastno trgovsko proizvodnjo ali podobno dejavnostjo oz. oseba, ki se pogaja v imenu ali na račun podjetnika. Odnosi med posrednikom in kupcem se urejajo s spolšnimi pogoji uporabe v okvirju, ki se tiče splošnih pogojev civilnega zakonika

2. Izbira blaga za naročanje, naročilo, sklepanje pogodb

 

2.1 Blago je ciljno predstavljeno v ponudbi virtualnih slik, ki se nahaja na spletni strani galerije ShipGRATIS. Pri vsakem izedlku je naveden opis, cena, in morebitne druge informacije.

 

2.2 Kupec opravlja nakup blaga z dodajanjem izdelkov nakupovalno »košarico«. Kupec z naročilom s spletnim trgovcem sklene pogodbo o obeznem naročilu pri dobavitelju..

 

2.3. Po uspešnem naročilu, naročnik prejme potrdilo o naročilu preko elektronske pošte z označbo prdmet pogodbe, ceno in navodili za plačilo, ki jih ima na izbiro ali pa z katero od poslovalnic teh vrst uslug. V trenutku ko je naročnik prejel potrdilo naročila, je pogodba sklenjena.

 

2.4 Klijent hkrati potrjuje, da je je s tem naročilom seznanjen s spolšnimi pogoji uporabe in da soglaša z njimi..

 

2.5 Učinkovitost pogodbe je vzana na izpolnitev dogovora, ki velja do plačila naročenega blaga v celoti.

 

2.6 Pogodba se sklene v slovenskem jeziku. Ponudnik stortitev sklenjeno pogodbo arhivira v namen njene izplnitve. Pogodba ni dostopna tretjim osebam, kateri niso del te pogodbe.

3. Cena, način plačevanja

 

3.1 V zvezi s tem splošni pogoji pod pojmom cena se podrazumeva kot del, ki je naveden pri vsakem blagu in predstavlja vsoto in nagrado za zmanjšanje stroškov kupcu. Ponudnik----------- Po splošnih pogojih, pri vsakem artklju, cena pomeni vsoto nabavne cene in nagrade zmanjšana za stroške dobave potrošniku. Ponudnik storitev ne jamči, da je cena končna. V teku dostave lahko pride do carinjenja blaga v skaldu s predpisi Republike Slovenije. Možnost plačila carine obstaja le v primeru, če skupna vsota presega 21 Evrov. DDV se plača za vsako naročilo (vključno z tistimi pod 21 Evrov) in znaša 20% od cene. Izvor: https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/nakup_prek_spleta_iz_tretjih_drzav/>
Ponudnik storitev je v obvezi, da kupcem kompenzira dodatno nastale stroške – carina, DDV – z dobropisom ali z vračilom dela kupnine. Za več informacij in navodil o carini in praavici na kompenzacijo kliknite TUKAJ. Tuji dobavitelji ne plačujejo DDV, tako da ni mogoče upoštevati odbitek DDV na blago kupoljeno od njih.

 

3.2 Plačilo blaga se izvede z brezgotovinskim bančnim transferjem na račun ponudnika ali z drugo spletnoo plačilno metodo. Blago ni možno plačati po povzetju, ker so dobavitelji običajno v inozemstvu: Kitajska, Honk Kong in Singapur.

 

3.3 Na podlagi odločitve ustavnega sodišča Češke republike Pl.ÚS 26/16 dne 12. 12. 2017, je prišlo do razveljavitve elektronske evidence prihodkov naše spletne trgovine..

4. Dostava blaga

 

4.1 Blago dostavlja dobavitelj, običajni rok za dostavo je označen pri vsakem izdelku, v odvisnosti od letnega časa (prazniki) Navedeni dnevi se vedno računajo od dneva pošiljanja s strani dobavitelja. Zaradi začasne globalne krize v logistiki in dostavi blaga iz Azije, ki jo povzroča širjenje virusa Korona, lahko uporabniki zahtevajo ponovno pošiljanje, vračilo s kuponom ali vračilo kupnine, če pošiljka, ki so jo poslali dobavitelji iz Azije, ne bo dostavljena v 90 dneh.

4.2 Rok za dostavo izdelkov iz kataloga v skladišču je 14 delovnih dni od dneva pošijlanja na naslov v Republiki Sloveniji. Rok dostave se računa od datuma prejema preko elektronske pošte s potrdilom o prejemu pošiljke.

4.3 V primeru, da dobavitelj za dostavo uporabi storitev BohemiaPost, uporabnik pooblašča nadrejenega za te storitve: (ZIAFARO s.r.o. enotna matična številka 06295029 s sedežem v Moravská 854/2 Doubravka, 32100 Plzen, Češka Republika) za naslednje dejavnosti:

 • Uporabnik pooblašča prevoznika BohemiaPost oz. njegovo podružnico, da v njegovem imenu prevzema pošiljke od prvotnega prevoznika na naslovu svojega logističnega centra, ki je bil dostavljen in opravljen s postopkom končne dostave in z njimi povezanimi dejavnostmi, ki se pojavljajo v običajni praksi. To pooblastilo se nanaša na primere, ko je blago že pri uporabniku, a ga ta ne prevzame.
 • Uporabnik naprej pooblašča prevoznika BohemiaPost oz. njegovo podružnico, da v njegovem imenu opravi dejavnosti v zvezi s carinskimi postopki carinjenja blaga in končne dostave uporabniku. Tu gre predvem za zastopanje v carinskih zadevah za plačilo carinskih dajatev oz, drugih nastalih stroškov v zvezi s tem.
 •  

  5. Nadaljne odredbe

  5.1 Pravica na škodo zaradi okvare je mogoče zahtevati pri dobavitelju, in ne pri ponudniku storitev..

   

  5.2 Navodila v slovenščini niso standardno dodana ob proizvodih, ker so dovaitelji na Kitajskem, Honk Kongu in Singapurju. Ponudnik storitev se bo po svojih močeh trudil, da kupcu priskoči na pomoč in bo na zahtevo kupca zagotovil navodila v slovenščini v elektronski obliki pri zapletenih izdelkih v kolikor bodo razpložljiva. V kolikor pa navodil ni na razpolago, je ponudnik dolžan kupcu dati nasvet preko službe za pomoč naročnikom, da bi lahko varno uporabljal izdelke..

   

  5.3 Ponudnik storitev je v obvezi, da se ukvarja z morebitno izgubo ali poškodbo pošiljke z blagom tekom transporta od dobavitelja do kupca, tako da kupec ne bo prikrajšan oz. oškodovan na nikakršen način

   

  5.4 Ponudnik storitev ni odgovoren za škodo nastalo zaradi nepravilnega ravnanja na noben način.

  6. Reklamacije

   

  6.1 Ponudnik storitev je obvezan da obravnava reklamacijo izdelka, ki jo je kupec kupil od dobavitelja v predpisanem roku 30 dni. Ponudnik storitev je ravno tako obvezan, da prisprejme reklamacije izdelka v svojim podružnicah, da ne bi kupec zapravljal več finančnih sredstev kot običajno zaradi poslanega reklamiranega izdelka dobavitelju v Aziji. Ponudnik storitev bo dostavil reklamiran izdeklek do dostavil blago na svoje stroške. Zakonski rok se računa od datuma dostave izdelka za popravilo kupcu od strani dobavitelja.

  6.2 Ponudnik storitev je dolžan potrošniku na njegovo zahtevo izdati pisno potrdilo o tem kdaj je reklamacija sprejeta, kaj vsebuje izdelek in kateri način reklamacije potrošnik zahteva. Ponudnik storitev hkrati bvešča potrošnika o datumu in načinu izvedene reklamacije s strani dobavitelja.

  6.3 Kupec mora postopati v skladu z reklamiranim pravilnikom , drugače lahko pride do zadržitve ali celo vračilo reklamacije nazaj.

   

  7. Prenehanje spremembe zakona

  7.1  Razveljavitev pogodbe s strani kupca pred dostavo blaga se nikakor ne tiče na aktivnosti ponudnika storitev določene na osnovi pogodbe o psredovanju v roku preden je je ponudnik storitev izvedel za razveljavitev. To pomeni da pogodbe ni mogoče razveljaviti v primeru, ko je dobavitelj že poslal blago. Opozarjamo, da se podatki o pošiljki blaga stalno izmenjujejo glede na določeno zamudo.

  7.2 Če ponudnik storitev naknadno izve, da blago, ki ga je kupec naročil pri dobavitelju, ni na zalogi, ponudi kupcu alternativno blago (če je na razpolago), če pa kupec zavrne ponudbo, ponudnik storitev kupcu povrne celotno kupnino na njegov račun in razveljavijo naročilo. .

  8. Odstop od pogodbe in vračilo denarja

   

  8.1 Če je potrošnik v smislu odrebe po civilnem zakoniku, ima 14 dni po zakonu odstopiti od pogodbe s ponudnikom storitev in dobaviteljem brez obrazložitve in brez sankcij.Ta rok prične teči od dneva sklenjene pogodbe. Bolj natančo, rok se prične v odvisnosti od tega ali gre za: a) kupoprodajno pogodbo – rok prične ob preuzemu blaga, b) pogodba z več vrst blaga ali več dostav – rok prične od dneva prevzema zadnje pošiljke, c) pogodba katere je predmet večkratna dostava blaga, začne rok od prevzema prve pošiljke blaga. V namen uporabe pravice do odstopa od pogodbe, mora potrošnik o svojem dejanju obvestiti ponudnika storitev in dobavitelja preko enega od komunikacijskih sredstev. Obrazec za odstop od pogodbe brez navedbe razloga, po mnenju vlade č. 363/2013 Sb, se nahaja nižje.

  8.2 Glede na to da so potrošniki na prvem mestu, želimo zagotoviti najkvalitetnejše storitve, s tem v zvezi podaljšujemo trajanje zakonskega roka iz 14 dni na 30 dni.

  8.3 Navodila za vračilo blaga lahko najdete TUKAJ.Sprejem vrnjenega blaga zagotavlja ponudnik storitev v podružnicina tleh Češke republike. Prevoz blaga ponudnik storitev organizira na svoj račun. Dobavitelj bo do 14 dni od odstopa pogodbe brez obraližitve vrnil potrošniku celotno kupnino (vendar ne preden kupec ne vrne blaga)

  8.4 V primeru plačila z nakazilom denarja v Republiki Sloveniji, bo dodana provizija za to plačilo (odvisno od vsote), katera pa ne bo povrnjena. Za to priporočamo, da pri vračilu denarja izberte elektronsko poslovanje.

  8.5 Ponudnik storitev in dobavitelj imata pravico odstopa pogodbe, če je napačno naveden podatek o izdelku na spletu (npr. dostopnost izdelka v skladišču, cena itd) in pa nerešenih zapletov z dogovorom okoli naročila

   

  9. Zaščita osebnih podatkov

  9.1 Osebni podatki potrošnika so v skladu z veljavnimi zakoni Češke republike, predvsem zakon č. 101/2000 Sb o zaščiti podatkov je v veljavni različici. Osebni podatki potrošnika so popolnoma zaščiteni od zlorabe. V trenutku naročila storitev, se potrošnik zaveda, da bodo njegovi podatki uporabljeni zgolj v namen za obdelavo naročila, in ne bodo posredovani tretji osebi, razen dobavitelju in prevoznemu podjetju.

  9.2 Potrošnik je pri uporabi spletne trgovine posredoval svoje podatke: za nakup, sodelovanje pri tekmovanju, naročinina o novostih, sodelovanje pri diskusijah, uporaba storitve pomoč uporabnikom, dodajanje elektronske pošte v »košarico«, in v primeru neizvedenega naročila, sprejem obvestila v brskalniku, itd), in je seznanjen s pošiljanjem informacij o storitvah nakupne galerije ShipGRATIS in dobavitelja po elektronski pošti navedenem pri registraciji ali pri naročilu. Potrošnik je seznanjen s pošiljanjem trgovskih oglasov na elektronski naslov na ta naslov iz opravičenih razlogov.

  9.3 Osebni podatki se obdelujejo maksimalno do izpolnitve pogodbe in nadaljnih maksimalno 10 let, v primeru zahtev davčnih obvez..

  9.4 Potošnik se strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer: Ime in priimek, elektronska pošta, telefonska številka, naslov pa plačilo, naslov za dostavo. Pri nakupu preko „Blešáka" bodo javno objavljeni naslednji poddatki: ime, prva črka priimka in mesto navedeno v dostavi, na naslednjem načinu: Josef N., Plzeň, je kupil za 24,- Kč.

  9.5 Več informacij o sekciji GDPR

   

  10. Dobavitelji

   

  10.1 Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.

  10.2 Skyvogue Tech Trading Co., Ltd.

  10.3  STYLCO Czechia s.r.o. (Dobavitelj blaga s skladišča)

   

  11.Strategija rokovanja z elektronskim odpadom

  Obveščamo potrošnike, da je ekološko uničenje naših izdelkov (iz skladišča) po zakonu o odpadni embalaži (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb) objavljen na Ministrstvu za okolje in prostor č. 237/2002 Sb, in je zavarovano s pogodbo o zaščiti skupne izpolnitve, v okviru kolektivnega sistema ASEKOL, ki se nahaja v Pragi na Češkem. Seznam zbirnih centrov in delovni čas, telefonske številke so navedene na spletni strani www.asekol.cz. Če se želite znebiti elektronske naprave, ki kjo ne uporabljate več, imate možnost da jo predate ponidniku storitev, ki je v obvezi, da sprejme napravo v kolikor potrošnik kupi pri njem nov izdelek. Na nikakršen način ne sme izdelek končati v komunalnih odpadkih ali kje drugje, ker takšna naprava vsebuje nevarne substance in drgaocene materiale, katere se lahko ponovno uporabijo. Prosimo vas, da ne razstavlajte elektronske naprave.

  Prispevamo vračanju elektronskih naprav
  Zastarela elekotronski naprava ne sodi v komunalni odpad. Kompletno (nerazstavljeno) napravo je potrebno oddati na mestu prvotnega sprejema.

  Potrošniki imajo možnost brezplačnega vračila elektronske naprave:

  • V zbirnem centru sistema ASEKOL. Lahko pa odda tudi v trgovini kjer je kupil novo elektronsko napravo. .

   

  S pravilnim ravnanjem nedelujoče elektronske naprave na ustrezno mesto je omogočeno, da se vključi v ekološki postopek v odbelavo in recikažo.
  reciklažna je vključena v ceno izdelka..

  Naše podjetje prevzema odgovornsot za svoje izedlke in za financiranje zbiranja in ekološkega uničenja.

  Opozorilo: Odpane baterije in akumulatorji, ki so napačno ločene v komunalni odpad, lahko resno ogrozi okolje. Po določenem času se iz teh naprav izločijo škodljive snovi in težke kovine, katere lahko resno ogrozijo zemljo in pitno vodo, in dokazano je, da ima škodljiv vpliv na človeško zdravje. Z reciklažo substanc, ki jo vsebujejo baterije lahko precej privarčujemo pri energiji in surovinah. Metanje baterij in akumulatorjev v komunalni odpad ali v naravo je strogo prepovedano..

  Taksa za recikažo

  Cena izdelka vključuje tudi stroške za njegovo ekološko uničenje .

  Specifikacija oderdb o uničenju in izrabljenih baterij in akumulatorjev

  Naše podjetje vas obvešča, da odnaša prenosne baterije in akumulatorje organizira sprejemprenosnih baterij in akumulatorjev, pri pooblaščenem izvajalcu ECOBAT. na podlagi sporazuma o zaščiti skupnega izpolnjevanja

   

  Izrabljene akumulatorje in baterije lahko brezplačno oddate v reciklažo

  • V katerem koli zbirnem centru, če vaše gosspodinjstvo letno porabi manj kot 20 kg predstavniki prodaje/distributerji
  • našim predstavnikom prodaje/distributerjem
  • direktno podjetju ECOBAT s.r.o. če je vaš gospodinjska poraba večja kot 20 kg (za več informacij o brezplačnem oddaji) ECOBAT s.r.o.)

  Prosim vas, da se za več informacij obrnete na:

   

  ECOBAT s.r.o.

  Soborská 1302, 160 00 Praha 6

  mapa.ecobat.cz

   

  Pravni predpisi

  Smernice Evropske unije

  • smernica Evropskega parlamenta in Sveta št.. 2002/96/EC o odpadnih elektronskih napravah
  • smernica Evropskega parlamenta in Sveta št.. 2002/95/EC o omejevanju aplikacij o nekaterih nevarnih substanc v elektronskih napravah


  Zakon o odpadu (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.), v zvezi s kasnejšimi predpisi

  Izvršni ukaz (Prováděcí vyhláška č. 352/2005 Sb.)

  Ukaz o rokovanju z elektronskimi napravami in elektronskim odpadom (Vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem)

  Opozorilo:

  Izrabljene baterije in akumulatorji nepravilno odvržene v naravo škodujejo okolju.

  Odpane baterije in akumulatorji, ki so napačno ločene v komunalni odpad, lahko resno ogrozi okolje.

  Ta odpad je strogo prepovedano odlagati v naravo..

   

  12. Načela uporabe t.i. piškotkov

   

  Potrošnik z uporabo nakupne galerije, daja soglasje za obdelavo podatkov t.i. »piškotkov« s katero omogoča lažjo storitev informacijskemu podjetju v skladu z določbo smernic 95/46/ES o namenu »pikotkov« in podobnih orodij. Zagotovljeno je, da je potrošnik seznanjen katere informacije se zbirajo v napravi, ki jo uporabljajo. Ravno tako ima potrošnik, da zavrne »piškotke« in podobna orodja v njegovi napravi, tako, da v svojem brskalniku vključi vklopi anonimno brskanje.

  12.1 Pogoji uporabe »piškotkov«piškotki

  Katere so datoteke »piškotki«?

  „Piškotki« so majhne tekstovne datoteke, ki se hranijo v vaši napravi ali v njegovem spominu. Te datoteke našem omrežju omogočajo beleženje informacij o vašem obisku spleta, nastavlja vaš brskalnik, jeik, ki ga izberete in ostale informacije. Na ta način, je ob naslednjem obisku naših spletnih strani je hitrejše in prilagodljivo vašim interesom. Brez »piškotkov« bi bila uporaba naše mreže kompleksnejša. Datoteke so nam poleg vsega v pomoč pri prilagoditvah naše ponudbe za vaše potrebe pri uporabi storitev Google Analytics. Splošne informacije o datotekah »piškotkov« lahko najdete TUKAJ
  Uporaba »piškotkov« ne pomeni, da nam posredujete vaše osebne podatke, vendar v primeru naročila kjer nam hkrati posredujete tudi osebne podatke, lahko pride do povezovanja med »piškotki« in informacijami, ki se nahajo v njih, seveda v cilju po čim boljšim in kvalietnim uslugam, ki bo ustrezalo vašim interesom in potrebam. Seveda vaše osebne podatke skrbno hranimo zaradi uporabe najmodernejših tehnologij, tretjim osebam pa posrdujemo samo v potebnem obsegu. V nekaterih primerih je posredovanje vaših osebnih podatkov lahko zahtevano po zakonu.

  Ali lahko preprečim delovanje »piškotkov« v moji napravi?

  Da, zadostuje, če preden obiščete našo spletno stran, vključite funkcijo »anonimno brskanje«. Uporabo »piškotkov« je mogoče nastaviti s pomočjo vašega internet brskalnika. Večina brskalnikov sprejema avtomatično »piškotke«. »Piškotke« je s pomočjo vašega brskalnika zavrniti oz. nastaviti uporabo teh datotek. Vendar je v tem primeru možno, da se nekateri deli spletne strani ne bodo izvajale pravilno, njihovo brskanje bo kompleksnejše za vas in se ne bo prikazovala ponudba izdelkov po vaših kriterijih.
  Ali lahko kako izzvem katere osebne podatke podatke o meni imate v lasti? Ali lahko preverim njihovo točnost? Ali lahko prekličem soglasje o obdelavi teh?
  Da, dovolj je, da se obrnete na oddelek za pomoč strankam.

  Katere datoteke »piškotkov« uporabljamo«?

  Datoteke » piškotkov« uporabljene na naših spletnih straneh je glede na trajanje delovanja možno uvrstiti v dve skupini. Kratkotrajni so začasni v vašem brskalniku in so prisotni samo dokler ne izklopite brskalnika. Dočim dolgotrajni ostajajo shranjeni v vašei napravi mnogo dlje oz. dokler jih ne ročno ne odstranimo.

  Glede na funkiconalno stališče, ki jih »piškotki« izpolnjujejo, jih je možno razdeliti na:

  • konverzneKateri nam omogočajo analize uspešnosti raznih prodajnih kanalov
  • (tracking cookies)Kateri se v kombinaciji s konverzijo pomagajo pri analizi učinkovitosti različnih prodajnih kanalov.
  • (remarketing cookies)Katere uporabljamo zaradi personalizacijevsebine reklam in njenega ciljnega prikazovanja.
  • analytičkeKateri nam pomagajo povečati uporabniške usluge naše mreže, s tem, ko se zavemo kako jih uporabniki uporabljajo
  • esencijalneKatere so pomembne zaa osnovno funkcijsko mrežo

  Nelkateri »poškoti« lahko zbirajo informacije, ki jih je naknadno uporablja tretja stran, in na primer direktno podpira naše rklamne aktivnosti (t.i. »piškotki« tretjih strani). Kot primer informacije o izdelku kupljenem s strani kupca na naši spletni strani, so lahko prikazane reklamne agencije, da lahko lažje prilagodimo prikaz internetnih reklami bannerji na spletnih straneh, ki jih obiskujete. Na ta način vas ni možno identifcirati..

  Na naših spletni straneh uporabljamo naslednje datoteke »piškotkov« (Izdavač, tip, trajanje):

  • AdWords Tracking, Remarketing, 90 dni
  • Facebook, Tracking, Konverzni, persistent
  • Google Analytics(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), Analytical, Tracking, persistent,6 meseci,persistent,6 měsíců,persistent,persistent,session
  • Heureka, Tracking, Konverzni, persistent
  • asid, Essential, lahko se razlikujejo
  • https_enabled, Essential, lahko se razlikujejo
  • s_pers_c6, Essential,lahko se razlikujejo
  • s_pers_c5, Essential, lahko se razlikujejo
  • ngEnabled, Essential, lahko se razlikujejo
  • php,phtml,php3, Essential, lahko se razlikujejo
  • recently_viewed, Essential, lahko se razlikujejo
  • Sklik, Tracking, Remarketing, 30 dni, maks. 540 dni
  • Zboží, Tracking, Konverzni,persistent

  13. Reševanje sporov

  Uzajemni spori med kupcem in ponudnikom storitev/dobavitelj so lahko rešeni pred splošnim sodiščem in izvensodnih rešitev spora (ADR) pri Češkem trgovskem inšpektoratu na naslovu: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, več informacij o tem lahko najdete na www.coi.cz.

  Potrošnik lahko izkoristi platformo za reševanje sporov, ki jih je uredila Evropska komisija na internet naslovu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/">http://ec.europa.eu/consumers http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

   

   

   

  Pogoji uporabe pričnejo veljati od 6. 6. 2018

   


   

  Primer obveščanja o odstopu od pogodbe

  Obvestilo o odstopu od pogodbe

  Prejemnik (tukaj bo potrošnik vpisal ime in priimek, trgovsko podjetje, naslov, morebiten fax in elektronsko pošto).:

  OBVEŠČAMO, da po tej poti odstopamo od:

  Pogodbe o nakupu blaga (navedite opis izelka)

  ................................................................................................................................................(*)

  Pogodba o nudenju storitev (navedite opis izdelkov)

  ................................................................................................................................................(*)

  Datum naročila Datum prejetja

  Ime in priimek potrošnika

  ............................................................................................

  Naslov potrošnika

  Podpis potrošnika

  (če se obrazec pošilja po navadni pošti)

  Datum

  (*) Prečrtajte neustrezne možnosti.